Đấu giá quyền thuê diện tích bán hàng tại Chợ tạm thành phố Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Ban Quản lý chợ thành phố Kon Tum ủy quyền như sau: