Đấu giá quyền thuê đất, quyền phát triển các động sản và BĐS trên đất...tại huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

(BĐT) - Công ty Cổ phần Auction House – Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch ủy quyền như sau:

1. Tổ chức Đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Auction House – Hà Nội, số 106 A8 Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch, số 31-33 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Ngày 15/6/2018 tại Trụ sở Tổ chức đấu giá tài sản.

4. Tên tài sản: Quyền thuê đất, quyền chuyển đổi mục đích, quyền phát triển các động sản và bất động sản trên đất, quyền khai thác đối với các thửa đất, các quyền khác mà pháp luật không cấm đối với thửa đất tại thôn Đại Phúc, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc theo GCNQSDĐ số BI 629838 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 09/8/2012 và tài sản gắn liền với thửa đất nêu trên và Bồn Gas, hệ thống điện, hệ thống lò hơi, hệ thống làm mát, hệ thống camera giám sát, trạm biến áp soos1, trạm biến áp số 2.

5. Nơi có tài sản: Thôn Đại Phúc, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

6. Số lượng: theo Chứng thư thẩm định giá số 143/2018/CTTĐ-Avalue/02 ngày 26/02/2018 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá AValue Việt Nam.

7. Chất lượng: Theo hiện trạng thực tế tại thời điểm đấu giá (Lưu ý: Đất thuê trả tiền hàng năm thời hạn đến 2058 - HS pháp lý được niêm yết tại Trụ sở Tổ chức đấu giá).

8. Giá khởi điểm: 50.340.000.000đồng.

9. Tiền đặt trước: 5.000.000.000đồng.      

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Liên hệ trực tiếp tại Trụ sở Tổ chức đấu giá tài sản đến ngày 12/6/2018. ĐT: 024.62930236.