Đấu giá quyền sử dụng đất và TSTĐ tại TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đăk Lăk.

3. Tài sản đấu giá: QSDD và TSTĐ của DNTN TM Tính Nên - Địa chỉ tài sản: Phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

- Tài sản thứ nhất: QSD đất theo GCN QSDĐ số AI 782000 do UBND tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 22/01/2008 thuộc thửa đất số 122, tờ bản đồ số 74. Diện tích 9.694 m2 đất cơ sở sản xuất kinh doanh (SKC). Thời hạn sử dụng đất đến ngày 19/09/2057.

- Tài sản thứ hai: QSD đất theo GCN QSDĐ số AO 189219 do UBND tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 20/01/2009 thuộc thửa đất số 121a, tờ bản đồ số 74. Diện tích 556 m2 đất cơ sở sản xuất kinh doanh (SKC). Thời hạn sử dụng đất đến ngày 19/09/2057.

- Tài sản thứ ba: QSD đất theo GCN QSDĐ số AO 189220 do UBND tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 20/01/2009 thuộc thửa đất số 123a, tờ bản đồ số 74. Diện tích 304 m2 đất cơ sở sản xuất kinh doanh (SKC). Thời hạn sử dụng đất đến ngày 19/09/2057.

- Tài sản thứ bốn: QSD đất theo GCN QSDĐ số AO 189221 do UBND tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 20/01/2009 thuộc thửa đất số 101a, tờ bản đồ số 74. Diện tích 2.796 m2 đất cơ sở sản xuất kinh doanh (SKC). Thời hạn sử dụng đất đến ngày 19/09/2057.

- Tài sản trên đất: Toàn bộ tài sản trên đất thuộc dự án khu nhà nghỉ, sân vườn được đầu tư xây dựng trên các thửa đất nêu trên.   

- Giá khởi điểm: 8.978.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 1.795.600.000 đồng.

- Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng.

- Thời gian phát hành hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá kể và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 00 phút, ngày 14/11/2017.

- Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 17/11/2017 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Đắk Lắk.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, địa chỉ: số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại: 0500.3954464.