Đấu giá quyền sử dụng đất và TSTĐ tại thành phố Kon Tum, Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum ủy quyền như sau: