Đấu giá quyền sử dụng đất và TSTĐ tại huyện Thủ Thừa, Long An

(BĐT) - Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá và Tư vấn Miền Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Thủ Thừa ủy quyền như sau: