Đấu giá quyền sử dụng đất và TSTĐ tại huyện Long Điền, Bà Rịa –Vũng Tàu

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá Minh Pháp thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục THADS huyện Long Điền ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: QSD 199,5 m2 đất ONT thuộc thửa 102, tờ bản đồ số 01, tọa lạc tại xã An Nhứt, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, và tài sản trên đất là 01 căn nhà cấp 4, 01 căn nhà tạm do UBND huyện Long Điền cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số AK899097 ngày 18/4/2008. Gía khởi điểm: 727.438.164 đồng; tài sản này do Chi cục THADS huyện Long Điền. Địa chỉ: 01 Dương Bạch Mai, TT. Long Điền, H. Long Điền, tỉnh  BR-VT chuyển giao.

Điều kiện, cách thức đăng ký: Mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký tại Trụ sở Công ty, nộp tiền đặt trước vào tài khoản Công ty: Số 0081001248378 tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh BR-VT và nộp một số giấy tờ khác theo quy định Công ty.

Hạn chót đăng ký, mua hồ sơ: Đến 16 giờ 00 phút, ngày 06/3/2018.

Bán đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 09/3/2018 tại Trụ sở Công ty.

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 72.800.000 đồng, nộp từ 08 giờ 00 phút ngày 06/3/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 08/3/2018.

Trụ sở Công ty: Số 577 Phạm Văn Đồng, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  Điện thoại: 0254.3737.969.