Đấu giá quyền sử dụng đất và TSKGLVĐ tại thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thanh Hóa thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh NHPT Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Nguyễn Xuân Cường và bà Lê Thị Dung đang thế chấp tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh NHPT Thanh Hóa.

* Quyền sử dụng đất:

- Địa chỉ thửa đất: Ô 5-BT1- Dự án Khu đô thị Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa.

- Thửa đất số: 00; Diện tích đất ở: 346,03 m2.

* Tài sản gắn liền với đất: Móng nhà đổ bê tông cốt thép.

Giá khởi điểm: 6.677.634.000 đồng (Sáu tỷ, sáu trăm bảy bảy triệu, sáu trăm ba tư ngàn đồng).

Tiền đặt trước: 700.000.000 đồng/ 1 hồ sơ.

Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 21/5/2018 đến hết ngày 05/6/2018 (trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/6/2018 đến hết ngày 06/6/2018.

Đấu giá: 14 giờ 00, ngày 08/6/2018 tại Trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo quy định trong Quy chế đấu giá và tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa, số TK: 224704070003371 mở tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố HCM - Chi nhánh TH (HDBank).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá – Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Đường Lý Nam Đế, TP. Thanh Hoá. ĐT: 0237. 3859453.