Đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

(BĐT) -

 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản như sau: