Đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại TP.Ninh Bình và huyện Hoa Lư, Ninh Bình

(BĐT) - Công ty TNHH Dịch vụ bán đấu giá tài sản Ninh Bình tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm nghĩa vụ thanh toán nợ ngân hàng. Bao gồm:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

- Tài sản 1: Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 18, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Tài sản 2: Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 103, tờ bản đồ số 29, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Tài sản 3: Giá trị quyền sử dụng 120m2 đất tại thửa đất số 275, tờ bản đồ số 21, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Tổng giá khởi điểm: 10.077.850.485 đồng. Trong đó:

Tài sản 1: 8.143.605.469 đồng.

Tài sản 2: 1.394.245.017 đồng.

Tài sản 3:  540.000.000 đồng.

Tổng giá khởi điểm làm tròn số: 10.078.000.000 đồng.

Giá khởi điểm của tài sản chưa bao gồm thuế.

Thời gian và địa điểm tham khảo, mua  hồ sơ , thu nộp tiền đặt cọc tài sản  đấu giá: Từ ngày 12/12/2017 đến 16h00, ngày 24/12/2017 (trong giờ hành chính).

Tiền đặt trước, tiền hồ sơ  và phí tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước

- Tài sản 1: 700.000.000 đồng/ hồ sơ;

- Tài sản 2: 100.000.000 đồng / hồ sơ.

- Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 1 hồ sơ.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá (Dự kiến): 14h00, ngày 26/12/2017 tại Trụ sở Công ty TNHH DV Bán đấu giá tài sản Ninh Bình.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và cần biết chi tiết xin liên hệ:

Công ty TNHH Dịch vụ bán đấu giá tài sản Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Đào Duy Từ, Phố 9, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình.

Điện thoại: 02293.888.128. Website:daugianinhbinh.com.vn.