Đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại TP.Huế, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá Khu nhà đất do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế chuyển giao như sau: 

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 161; tờ bản đồ số: 4

- Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Cát, thành phố Huế

- Diện tích: 280,5 m2 (Hai trăm tám mươi phẩy năm mét vuông)

- Hình thức sử dụng: riêng 280,5 m2, chung: Không

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

b.  Nhà ở:

- Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Cát, thành phố Huế

- Diện tích xây dựng: 123,8 m2; Diện tích sàn: 337,5 m2; Kết cấu: Tường gạch, trụ BT, mái tôn, nền gạch men; Số tầng: 03.

2. Nơi có tài sản đấu giá: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Cát, thành phố Huế.

3. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BQ 931079  do UBND thành phố Huế cấp ngày 27/11/2013.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Tư ngày thông báo đấu giá đến ngày 24/4/2018, tại 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Cát, thành phố Huế.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đến 16 giờ 30 ngày 24/3/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

6. Giá khởi điểm của tài sản: 2.934.074.000 đồng.

Trong đó: Thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do người có tài sản chịu trách nhiệm kê khai nộp; Lệ phí trước bạ nhà, đất do người trúng đấu giá nộp theo quy định hiện hành.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

8. Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng.

Tiền đặt trước khách hàng nộp từ ngày 20/4/2018 đến 16 giờ 30 ngày 24/4/2018 vào tài khoản số 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Huế; Số 0371005959002 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

 9. Bước giá: 50.000.000 đồng.

 10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá:

 a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đến 16 giờ 30 ngày 24/3/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

 b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

 c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

 11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 26/4/2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

 12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

 a. Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

 b. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

 Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế, 20 Hà Nội, thành phố Huế, điện thoại: 0982098320 (Mr Thi)./.