Đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại quận Đồ Sơn, Hải Phòng

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá Hải Phòng thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục THADS quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty CP Đấu giá Hải Phòng. Số 14 Đông Trung Hành, P. Đằng Lâm, Q. Hải An, TP. Hải Phòng.

Người có tài sản: Chi cục THADS quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.

Tên tài sản: QSD diện tích 140,3 m2 đất cùng tài sản gắn liền với đất là một nhà 1 tầng, mái bê tông cốt thép diện tích xây dựng là 90 m2 tại thửa số 121a, tờ bản đồ số 03 – NH, thuộc TDP Độc Lập, P. Ngọc Hải, Q. Đồ Sơn, TP. Hải Phòng. GCNQSD đất số AB161242 do UBND thị xã Đồ Sơn cấp ngày 3/4/2006 đứng tên bà Nguyễn Thị Mai.

Giá khởi điểm: 265.720.500 đồng. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ: Từ ngày 27/02/2018 đến 16h00, ngày 06/03/2018, tại Trụ sở Công ty CP Đấu giá Hải Phòng.

Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Dự kiến vào hồi 09h00, ngày 09/03/2018, tại Trụ sở Công ty CP Đấu giá Hải Phòng.

Liên hệ: Công ty CP Đấu giá Hải Phòng.

ĐT: 02253.727786.