Đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại huyện Yên Lập, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Tân dân - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ)

2. Tài sản đấu giá: 14 ô đất ở đô thị và tài sản gắn liền với đất tại thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ: 

STT

Tên thửa đất, ô đất

Diện tích
(m2/ 1 ô đất)

Giá khởi điểm
(đồng / 1 m2)

Thành tiền
(vnđ)

Bước giá
(đồng/ 1m2)

Tiền đặt trước
(đồng/ 1 ô đất)

Tiền hồ sơ
(đồng/ 1 hồ sơ)

I

KHU A

1

A-01

125.0

13,000,000

1,625,000,000

50,000

320,000,000

500,000

2

A-02

125.0

13,000,000

1,625,000,000

50,000

320,000,000

500,000

3

A-03

125.0

13,000,000

1,625,000,000

50,000

320,000,000

500,000

4

A-04

125.0

13,000,000

1,625,000,000

50,000

320,000,000

500,000

5

A-05

131.0

11,000,000

1,441,000,000

50,000

280,000,000

500,000

6

A-06

75.0

2,000,000

150,000,000

20,000

30,000,000

100,000

7

A-07

122.5

2,000,000

245,000,000

20,000

40,000,000

200,000

8

A-08

123.1

2,000,000

246,200,000

20,000

40,000,000

200,000

9

A-09

127.5

2,000,000

255,000,000

20,000

40,000,000

200,000

10

A-10

122.9

2,000,000

245,800,000

20,000

40,000,000

200,000

11

A-11

118.3

2,000,000

236,600,000

20,000

40,000,000

200,000

12

A-12

113.8

2,000,000

227,600,000

20,000

40,000,000

200,000

13

A-13

128.0

2,000,000

256,000,000

20,000

40,000,000

200,000

II

KHU B

14

B-01

195.2

1,240,438,000

-

Tiền sử dụng đất

195.2

5,000,000

976,000,000

30,000

190,000,000

500,000

-

Tài sản gắn liền với đất

264,438,000

Tổng cộng

1,952.5

11,043,638,000.0

 

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 24/7/2018 đến ngày 25/7/2018 (Giờ hành chính), tại thực địa khu đất đấu giá.

4. Thời gian địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 12/7/2018 cho đến hết 16h00’ ngày 28/7/2018 tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Lập, UBND thị trấn Yên Lập và tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

5. Nộp tiền đặt trước:

- Nộp tiền vào tài khoản số: 808043016999999 tại Ngân hàng TMCP Nam Á – CN Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

- Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá.

(Lưu ý: Phí chuyển hoặc nộp tiền vào tài khoản do người tham gia đấu giá chịu, không tính lãi khoản tiền đặt trước).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo đến ngày 28/7/2018 tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Lập, UBND thị trấn Yên Lập và tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

- Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Dự kiến 8h00’ ngày 31/7/2018 tại Hội trường UBND thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng cho ô đất theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ (Trong giờ hành chính):

- Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh – Đ/c: Số 2412, Đ Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ - ĐT: 02103 898 179– 0985361047.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Tân dân - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ; điện thoại: 0210 3812680)