Đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại huyện Thường Tín, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP đấu giá tài sản Goldsun thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank Việt Nam – CN Thanh Trì ủy quyền như sau: