Đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

(BĐT) - Trụ sở Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản số 1 Hà Tĩnh thông báo  bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghi Xuân ủy quyền như sau:

Tài sản: Quyền sử dụng đất diện tích 340 m2 của ông Nguyễn Viết Thẩm, bà Hoàng Thị Hồng và tài sản gắn liền với đất là 01 căn nhà hai tầng và các công trình phụ trợ khác được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, tại: Khối 12, TT. Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Giá khởi điểm: 385.867.157 đồng (Ba trăm tám mươi lăm triệu, tám trăm sáu mươi bảy ngàn, một trăm năm mươi bảy đồng).

Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng.

Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ hồ sơ.

Tiền bán hồ sơ: 100.000 đồng/ hồ sơ.

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền ký quỹ từ ngày thông báo đến hết 16 giờ 00, ngày 09/5/2018 tại Trụ sở Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản số 1 Hà Tĩnh.     

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản:  Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản số 1 Hà Tĩnh. Số tài khoản 0201000234789 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Tổ chức bán đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 10/5/2018 tại Trụ sở Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản số 1 Hà Tĩnh.

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghi Xuân. ĐT: 0393.825071 hoặc 0984.469.150.

- Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản số 1 Hà Tĩnh. Số 278 Đường Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh. ĐT: 0396.257147 hoặc 0912.899.024.