Đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

(BĐT) - Công ty TNHH Đấu giá Hồng Lĩnh thông báo đấu giá tài sản thi hành án do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghi Xuân chuyển giao, cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Trần Ngọc Kỳ và bà Hồ Thị Thu Hà. Diện tích: 177,80 m2. Địa chỉ: Thửa đất số 63, tờ bản đồ số 93 tại Khối 5, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (có hồ sơ chi tiết). Giá khởi điểm: 1.680.000.000 đồng. Bước giá: 50.000.000 đồng.

Tiền đặt trước: 336.000.000 đồng. Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

2. Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước: Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00, ngày 05 tháng 02 năm 2018 tại Công ty TNHH Đấu giá Hồng Lĩnh và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghi Xuân.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 02 năm 2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghi Xuân.

3. Mọi chi tiết xin liên hệ: 

- Đơn vị: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghi Xuân.

Địa chỉ: Khối 1, thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0976.197.173 - 0943.325.270.

- Công ty TNHH Đấu giá Hồng Lĩnh.

Địa chỉ: Số 62, Đường Nguyễn Huy Tự, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0913.518.528 hoặc 0914.115.777.