Đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại huyện Long Hồ, Vĩnh Long

(BĐT) - Công ty TNHH Đấu giá Cửu Long thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Quân đội, CN Bắc Hải Phòng ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản là: Tài sản gắn liền với đất (không bao gồm quyền sử dụng đất) thuộc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AB 095294, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số: T 53147 ngày 23/08/2005 (Theo hợp đồng thuê đất số 20/HĐTĐ ngày 24/12/2004 và Phụ lục hợp đồng số 17/HĐTĐ ngày 23/4/2008 đã ký giữa Sở Tài nguyên & Môi trường và Công ty TNHH Quốc Cường trước đây), tại thửa đất số 550 tờ bản đồ số 03 thuộc quyền sử dụng đất số AB 095294 số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: T53147 ngày 23/08/2005 do UBND tỉnh Vĩnh Long cấp cụ thể như sau:

1. Ao nuôi cá (01) diện tích 9.077m2, ao nuôi cá (02) diện tích 9.211m2, ao nuôi cá (03) diện tích 8.624m2, ao nuôi cá (04) diện tích 7.600m2.

2. Nhà kho(01) diện tích 108m2, nhà kho(02) diện tích 108m2.

Tất cả các tài sản trên tọa lạc tại địa chỉ: Ấp Phú Thạnh 4, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long. Tài sản trên thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Công ty TNHH Quốc Cường có địa chỉ tại: Số 37 ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Lưu ý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 095294, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số: T53147 ngày 23/08/2005 do UBND tỉnh Vĩnh Long cấp (diện tích 40.000m2). Quyền sử dụng đất này được UBND tỉnh Vĩnh Long cho thuê đất và trả tiền thuê đất hàng năm đến ngày 24/12/2024.

- GKĐ: 5.757.374.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ bảy trăm năm mươi bảy triệu ba trăm bảy mươi bốn ngàn đồng).

- Tiền đặt cọc: 05% giá khởi điểm tài sản.

- Thời gian đăng ký mua hồ sơ: Từ ngày 16/11/2017 đến 11 giờ00, ngày 27/11/2017.

- Thời gian kết thúc nhận hồ sơ và tiền đặt cọc mua tài sản: Đến 11 giờ 00, ngày 27/11/2017.

- Ngày đấu giá dự kiến: Ngày 30/11/2017.

- Nơi bán hồ sơ và tổ chức bán đấu giá tại:  Số 68/18C, đường Phó Cơ Điều, Phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long . ĐT: 02703 896679 hoặc 090 3030230 gặp Thuấn để biết thêm chi tiết.