Đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

(BĐT) - Công ty đấu giá Đại Quang Minh CN Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Nam ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công Ty TNHH Bán Đấu Giá Tài Sản Đại Quang Minh tại Bình Thuận, địa chỉ: Q21 đường Phạm Hùng, phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

2. Tên, địa chỉ Người có tài sản đấu giá : Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Nam , địa chỉ : số 16 đường Trần phú, khu phố Nam Trung, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

3. Tên tài sản đấu giá: 02 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại thôn Phú Sơn, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:

*Quyền sử dụng đất đối với diện tích 40.263,0 m2, thửa số 12, tờ bản đồ số 02/ĐC- thửa 37 ( đất trồng cây lâu năm), đất đã được UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp giấy chứng nhận AL 629010 cấp ngày 25/12/2007 thuộc quyền sử dụng của ông Lê Thanh Tòng.

Diện tích đo đạc thực tế: 40.263,0 m2 (theo mảnh trích đo địa chính số 99-2017 ngày 13/9/2017 của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hàm Thuận Nam).

Tài sản trên đất: có 758 cây keo lá tràm 3 năm tuổi, 58 cây bạch đàn 3 năm tuổi.

Toàn bộ tài sản trên đất hiện nay chưa xác định được chủ sở hữu.

*Quyền sử dụng đất đối với diện tích 50.131,0 m2, thửa số 17 tờ bản đồ số 02/ĐC- thửa 37 ( đất trồng cây lâu năm), đất đã được UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp giấy chứng nhận AL629012 cấp ngày 25/12/2007 thuộc quyền sử dụng của ông Lê Thanh Tòng.

Diện tích đo đạc thực tế: 50.131,0 m2 (theo mảnh trích đo địa chính số 100-2017 ngày 13/9/2017 của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hàm Thuận Nam).

Tài sản trên đất: có 67 cây keo lá tràm 3 năm tuổi, 7155 cây bạch đàn 3 năm tuổi.

Toàn bộ tài sản trên đất hiện nay chưa xác định được chủ sở hữu.

Tổng giá khởi điểm: 1.115.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm mười lăm triệu đồng).

Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định.

4.Thời gian, địa điểm xem tài sản: khách hàng xem tài sản trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày, tại nơi có tài sản.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ và phí dịch vụ khác: 1.000.000 đồng/ 01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 20% của giá khởi điểm.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tại Q21 đường Phạm Hùng, phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Thời gian: từ ngày ra thông báo đấu giá đến 11 giờ ngày 03/02/2018.

Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh nộp đơn đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ theo quy định.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 00 ngày 06/02/2018, tại Q21 đường Phạm Hùng, phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

8. Hình thức đấu giá: trả giá bằng lời nói; phương thức đấu giá: trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua tài sản liên hệ Chi nhánh Công ty đấu giá Đại Quang Minh tại Bình Thuận – Q21 đường Phạm Hùng, phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận hoặc liên hệ với anh Minh DĐ: 0913.649197 để biết thêm chi tiết.