Đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk

(BĐT) - Công ty TNHH Đấu giá Tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Quyền sử dụng đất 17 thửa đất tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk. Tổng diện tích 3.802,4 m2; Mục đích sử dụng đất ở đô thị 560m2, đất ở nông thôn 3.242,4 m2; Thời hạn sử dụng đất lâu dài chi tiết như sau:

STT

Ký hiệu thửa đất

Số thửa

DT/ thửa đất (m2)

Hệ số góc

GKĐ (đồng/ m2)

Thành tiền (đồng)

Tiền đặt trước (20%)

A

TDP6, thị trấn Ea D’răng

2

560,0

 

 

3.640.000.000

728.000.000

1

A16

1

280,0

1,00

6.500.000

1.820.000.000

364.000.000

2

A17

1

280,0

1,00

6.500.000

1.820.000.000

364.000.000

B

Thôn 5, xã Ea Sol

10

2.112,0

 

 

823.000.000

164.600.000

1

A4

1

210,4

1,00

550.000

116.000.000

23.200.000

2

A5

1

207,5

1,00

550.000

114.000.000

22.800.000

3

A21

1

197,0

1,00

350.000

69.000.000

13.800.000

4

A22

1

202,7

1,00

350.000

71.000.000

14.200.000

5

A23

1

209,5

1,00

350.000

73.000.000

14.600.000

6

A24

1

227,1

1,00

350.000

79.000.000

15.800.000

7

A25

1

225,4

1,00

350.000

79.000.000

15.800.000

8

A26

1

213,1

1,00

350.000

75.000.000

15.000.000

9

A27

1

211,0

1,00

350.000

74.000.000

14.800.000

10

A28

1

208,3

1,00

350.000

73.000.000

14.600.000

C

Thôn 2, Dliê Yang

1,0

1.130,4

 

 

452.000.000

90.400.000

1

B53

1

233,3

1,00

93.000.000

93.000.000

18.600.000

2

B54

1

228,8

1,00

92.000.000

92.000.000

18.400.000

3

B55

1

225,5

1,00

90.000.000

90.000.000

18.000.000

4

B56

1

223,6

1,00

89.000.000

89.000.000

17.800.000

5

B57

1

219,2

1,00

88.000.000

88.000.000

17.600.000

TỔNG CỘNG

17

3.802,4

 

 

4.915.000.000

983.000.000

Tổng giá khởi điểm: 4.915.000.000 đồng.

Thời gian đăng ký, xem tài sản: Từ ngày 04/7/2018 đến ngày 24/7/2018.

Phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước:

- Từ 200 triệu trở xuống 100.000 đ/ hồ sơ.

- Từ trên 200 triệu đến dưới 500 triệu 200.000 đ/ hồ sơ.

- Từ trên 500 triệu 500.000 đ/ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 27/7/2018, tại Nhà Văn hóa, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam. Số 19 Điện Biên Phủ, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: (0262) 3707879; DĐ: 0987435509 - 01658659334; Fax: (0262) 3707879).