Đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Phan Tài và bà Trần Thị Dung tọa lạc tại Buôn Cuê, xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

a) Đất: Diện tích 15.397m2 đất trồng cây lâu năm.

b) Tài sản gắn liền với đất: 420 cây cà phê; 256 cây Điều; 230 Trụ tiêu (Trụ tiêu là cây Điều sống).

3. Giá khởi điểm: 142.085.175 đồng (Một trăm bốn mươi hai triệu, không trăm tám mươi lăm ngàn, một trăm bảy mươi lăm đồng).

4. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức thu tiền đặt trước và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá vào ngày 26/10/2017.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 31/10/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

6. Hình thức, Phương thức đấu giá:

a) Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Đắk Lắk, địa chỉ: Số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.