Đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại huyện Đông Anh, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia thông báo tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 339 m2 đất ở, đất vườn liền kề và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 24, tờ bản đồ số 11 có địa chỉ tại thôn Sáp Mai, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội (diện tích đo thực tế tại thửa đất là 340,4 m2 theo biên bản kê biên của hội đồng kê biên ngày 19/5/2017 và hồ sơ kỹ thuật thửa đất).

2. Giá khởi điểm: 3.637.477.827 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm ba mươi bảy triệu, bốn trăm bốn mươi bảy nghìn, tám trăm hai mươi bảy đồng). 

Lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật do người mua chịu.

3. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng chẵn).

4. Xem hiện trạng tài sản: Từ ngày 28/02 đến hết ngày 02/03/2018.

5. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 16h30’, ngày 13/03/2018.

6. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày 15/03/2018.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 15 giờ 30 phút, ngày 15/03/2018 - Tại Phòng Đấu giá Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia.

8. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá; Bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Văn phòng Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia. Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải Lakeview - Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia (Địa chỉ văn phòng: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải Lakeview - Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội). ĐT: 024.62843536.

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Anh - TP. Hà Nội (Địa chỉ: Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội).