Đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá và đầu tư tài chính Landpro thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây

Địa chỉ: Số 6, khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Đơn vị đấu giá: Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Địa chỉ: số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước.

1.1. Tài sản thứ 1 (HĐ 82): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 917502, diện tích 4500 m2 đất trong đó 400 m2 đất ở, 4100 m2 đất trồng cây lâu năm; thửa đất số: 94, tờ bản đồ số: 9, do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 22/7/2010 cho ông Bùi Đắc Tư. Tài sản gắn liền với đất: Tường bao xây gạch.

Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu mây tre Giao Châu vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Đồng Sương, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, Hòa Bình

1.1.1. Giá khởi điểm: 1.841.000.000 đồng

1.1.2. Khoản tiền đặt trước: 180.000.000 đồng

1.1.3. Bước giá: 12.000.000 đồng

1.2. Tài sản thứ 2 (HĐ 83): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 467427, diện tích 600 m2 đất ở tại nông thôn, Thửa đất số: 02, tờ bản đồ số: 00 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 01/04/2013, cho ông Nguyễn Minh Thăng và bà Vũ Thị Uyên. Công trình trên đất: Nhà 3 tầng và công trình phụ.

Tài sản trên thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ để cho công ty TNHH một thành viên XNK lâm sản Gia Bảo vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.2.1. Giá khởi điểm: 4.076.000.000 đồng

1.2.2. Khoản tiền đặt trước: 400.000.000 đồng

1.2.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

1.3. Tài sản thứ 3 (HĐ 84): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 361575, diện tích 512 m2 đất ở tại nông thôn, Thửa đất số: 97, Tờ bản đồ số: 2 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 01/06/2010 cho hộ ông Bùi Văn Hỡi và bà Đỗ Thị Nhung. Công trình trên đất: Nhà xưởng diện tích 512m2.

Tài sản trên thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ để cho Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Hưng vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.3.1. Giá khởi điểm: 3.531.000.000 đồng

1.3.2. Khoản tiền đặt trước: 350.000.000 đồng

1.3.3. Bước giá: 14.000.000 đồng

1.4. Tài sản thứ 4 (HĐ 85): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 083207, diện tích 180 m2 đất ở, Thửa đất số: 870, Tờ bản đồ số: 02 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 21/7/2008, cho hộ ông Đỗ Văn Khênh và bà Trần Thị Hứa. Công trình trên đất: Nhà cấp 4.

Tài sản trên thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ để cho Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Hưng vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.4.1. Giá khởi điểm: 2.201.000.000 đồng

1.4.2. Khoản tiền đặt trước: 220.000.000 đồng

1.4.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.5. Tài sản thứ 5 (HĐ 86 Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 485851, diện tích 204 m2 trong đó đất ở 145 m2 và đất lưu không 59 m2, Thửa đất số: 26, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 14/5/2012, cho ông Trần Văn Cường. Công trình trên đất: Nhà ở 3 tầng và công trình phụ.

Tài sản trên thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ để cho công ty TNHH và xuất nhập khẩu Mạnh Vững vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Nhật Tiến, thôn Yên Trường, xã Trường Yên, H.Chương Mỹ, Hà Nội

1.5.1. Giá khởi điểm: 1.558.000.000 đồng

1.5.2. Khoản tiền đặt trước: 160.000.000 đồng

1.5.3. Bước giá: 12.000.000 đồng

2. Điều kiện, tiền hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

2.1. Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: (K1-Đ38-Luật đấu giá 2016).

“Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá”. Và những người không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật đấu giá 2016;

2.2. Tiền hồ sơ: Miễn phí

2.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro hoặc trụ sở Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây, theo thời gian quy định tại mục 3 thông báo này;

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá: (Các ngày làm viêc trong giờ hành chính)

3.1. Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký, nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 28/7/2018 tại trụ sở Cty hoặc Agribank CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây.

3.2. Tổ chức đi xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem tài sản hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ vào lúc 8h30 từ ngày 24/7/2018 đến ngày 25/7/2018 để đi xem thực tế tài sản;

3.3.Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến cuộc ĐG được tổ chức vào 13h30 ngày 31/7/2018 (Thứ 3) tại hội trường Agribank CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây;

3.4. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín 1 vòng, theo phương thức trả giá tăng lên

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Điện thoại: 0983.272.818.

+ Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây; Điện thoại: 0906.058909