Đấu giá quyền sử dụng đất và toàn bộ cây cao su tại huyện Chơn Thành, Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp ủy quyền như sau: