Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản Công Lập thông báo bán đấu giá tài sản ngày 31/8/2018 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bình Dương ủy quyền như sau:

I. Tổ chức đấu giá: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản Công Lập; Địa chỉ: số 17, Hoàng Văn Thụ, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

II. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: Số 99, đường 30/4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

III. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất được Trung tâm Phát tiển Quỹ đất tỉnh Bình Dương đưa ra đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với khu đất có diện tích 7.039,4 m2 tại phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một cụ thể như sau:

- Vị trí: Thửa đất số 114, tờ bản đồ số 23, tại phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với tứ cận như sau:

+ Phía Bắc giáp: Đường 1 tháng 12;

+ Phía Đông giáp: Đường 1 tháng 12;

+ Phía Tây giáp: Khu Di tích Nhà Tù Phú Lợi và Bộ Chỉ Huy Quân sự tỉnh Bình Dương;

+ Phía Nam giáp: Hộ ông Nguyễn Văn Hoàng.

- Diện tích: 7.039,4m2, trong đó:

+ Diện tích sử dụng: 5.857,6m2;

+Diện tích hàng lang an toàn đường bộ: 1.181,8m2.

- Hạ tầng kỹ thuật và tài sản gắn liền với đất: Bao gồm một nhà bảo vệ, hai nhà vệ sinh, ba nhà xưởng, sân bê tông xi măng, xung quanh khu đất có tường xây bằng gạch. Tuy nhiên, theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 3312/UBND-KTN ngày 08/9/2016 về chủ trương xử lý khu đất có diện tích 7.039,4m2 tại phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, hạ tầng kỹ thuật và tài sản gắn liền với đất chỉ được ghi nhận theo hiện trạng thực tế nhưng không thực hiện bán đấu giá.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức sử dụng đất: giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án kinh doanh nhà ở.

- Thời hạn sử dụng đất: theo thời hạn của dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài. Thời hạn sử dụng đất được quy định cụ thể tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

(Theo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với khu đất có diện tích 7.039,4 m2 tại phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một để thu tiền nộp ngân sách nhà nước).

*Giá khởi điểm: 66.179.164.800 đồng (Sáu mươi sáu tỷ, một trăm bảy mươi chín triệu, một trăm sáu mươi bốn ngàn, tám trăm đồng). Giá bán chưa bao gồm lệ phí trước bạ.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày28/8/2018 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc;

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 28/8/2018 (trong giờ hành chính) tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản Công Lập (Nộp trực tiếp);

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký phải trực tiếp nộp hồ sơ hoặc có ủy quyền(Trong giờ hành chính).

* Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá và Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá:

+ Không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

+ Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

+ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đấu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối tượng tham gia đấu giá phải đảm bảo đủ các điều kiện về giao đất để thực hiện dự án đầu tư quy định tại Điều 58 Luật Đất Đai 2013 và quy định chi tiết tại Điều 14 Nghị định số 43/NĐ-CP, cụ thể như sau:

+ Điều kiện về năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư được quy định như sau:

Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư thực hiện dự án;

Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác;

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do nhà nướcgiao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Người đăng ký tham gia đấu giá có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án;

* Thời điểm thẩm định các điều kiện nêu trên được thực hiện trước khi tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất;

- Tiền mua hồ sơ tham gian đấu giá: 3.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá là:15% so với giá khởi điểm;

- Thời hạn nộp tiền đặt trước từ ngày 28/8/2018, ngày 29/8/2018 và đến 16 giờ 00 phút ngày 30//8/2018 (Trong giờ hành chính) nộp vào tài khoản của Cty Công Lập;

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên;

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá dự kiến: 09 giờ 00 phút, ngày 31/8/2018 tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập; Địa chỉ: số 17, Hoàng Văn Thụ, P. Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

- Mọi chi tiết xin liện hệ: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập; số 17, Hoàng Văn Thụ, Khu 11, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

- Điện thoại/Fax: 0274-3818801