Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá quyền cho thuê tài sản ngày 27/8/2018 do Agribank - Chi nhánh thành phố Phan Rang – Tháp Chàm ủy quyền như sau: