Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường Tân Phú, Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Xây Dựng tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc dự án khu phố nhà liên kế và tái định cư phường Tân Phú.

a) Giá trị QSDĐ

- Lô B11, diện tích: 112,6 m2

Giá khởi điểm: 2.083.550.400đ

- Lô B12, diện tích: 112.5 m2

Giá khởi điểm: 2.081.700.000đ

Tổng diện tích 02 lô (B11 và B12): 225,1 m2

b) Giá trị tài sản trên đất

- Lô B11

Giá khởi điểm: 1.050.936.156đ

- Lô B12

Giá khởi điểm: 1.050.936.156đ

Tổng giá khởi điểm của giá trị QSDĐ và tài sản gắn liền với đất của Lô B11 là: 3.134.486.556đ (ba tỷ, một trăm ba mươi bốn triệu, bốn trăm tám mươi sáu ngàn, năm trăm năm mươi sáu đồng).

Tổng giá khởi điểm của giá trị QSDĐ và tài sản gắn liền với đất của Lô B12 là: 3.132.636.156đ ( ba tỷ, một trăm ba mươi hai triệu, sáu trăm ba mươi sáu ngàn, một trăm năm mươi sáu đồng).

Tổng giá khởi điểm của giá trị QSDĐ và tài sản gắn liền với đất 02 lô (B11 và B12 ) là: 6.267.122.712đ ( Sáu tỷ, hai trăm sáu mươi bảy triệu, một trăm hai mươi hai ngàn, bảy trăm mười hai đồng).

Mục đích sử dụng: đất ở đô thị.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng: lâu dài.

(Tài sản được bán lẻ theo từng lô; Thông tin chi tiết tài sản xem tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước)

- Thời gian phát hành, tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước kể từ ngày 19/6/2017 đến10h00 ngày 21/7/2017;

Địa diểm xem tài sản: Khu nhà liên kế và tái định cư tại đường Lê Duẩn, Phường Tân Phú

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8h30 phút ngày 24/7/2017;

- Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

(Tài sản được bán lẻ theo từng lô, có danh sách và giá khởi điểm từng lô kèm theo).

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

1) Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá phát hành;

2) Bản sao CMND, Hộ khẩu, Giấy phép kinh doanh (Nếu là tổ chức) có bản Photo kèm theo bản chính để đối chiếu;

3) Giấy nộp tiền đặt cọc tham gia đấu giá: 15% giá trị lô đất đăng ký đấu giá (Nộp đủ và đúng thời gian quy định);

4) Phí tham gia đấu giá: Đối với tài sản có giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng là: 500.000đ/lô;

(Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước, Sở Xây Dựng, nơi có thửa đất bán đấu giá, UBND phường Tân Phú. Đăng trên Đài Truyền thanh thị xã Đồng Xoài, Báo Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước 02 kỳ (ngày 19/06; 23/06/2017), đồng thời thông báo được đăng tải trên Website http://taisancong.vn của Cục Quản lý Công sản; http://stp.binhphuoc.gov.vn của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước; http://binhphuoc.gov.vn của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước)

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. ĐT: 06513.887.622