Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Lâm Thao, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng giao dịch Xuân Lũng - Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh huyện Lâm Thao Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Phòng giao dịch Xuân Lũng - Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh huyện Lâm Thao Phú Thọ, (Đ/c: Khu 04, xã Xuân Lũng, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ).

2. Tài sản bán đấu giá: 100m2 đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 129-1, tờ bản đồ số 35 tại địa chỉ: Khu 10 - Xã Tiên Kiên - huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số Đ782123 do UBND huyện Lâm Thao cấp ngày 11/06/2004 đứng tên ông Lương Văn Sáng.

* Nguồn gốc tài sản: Tài sản bảo đảm của Phòng giao dịch Xuân Lũng.

* Giá khởi điểm (giảm giá lần 1): 100.039.500 đồng (Một trăm triệu không trăm ba mươi chín nghìn năm trăm đồng). Tiền đặt trước 20.000.000 đồng, Phí mua hồ sơ: 200.000 đồng

- Giá trên chưa bao gồm thuế trước bạ và các chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng tài sản, phí này do bên mua chịu.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày 14/05/2018 cho đến hết ngày 29/05/2018 tại Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

4. Nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc (Ngày 28, 29, 30/5/2018) theo hình thức nộp tiền vào tài khoản số: 42810006618888 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hùng Vương . Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh và hoàn thiện thủ tục tại Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

(Lưu ý: Phí chuyển hoặc nộp tiền vào tài khoản do người tham gia đấu giá chịu, không tính lãi khoản tiền đặt trước).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ngày 24/05/2018 đến hết ngày 25/05/2018 tại thực địa ô đất.

6. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

7. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Dự kiến 08h30’ ngày 01/06/2018 tại Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh;

Chi tiết xin liên hệ (Trong giờ hành chính):

- Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh - Số 2412, Đ Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ - ĐT: 02103 898 179 – 0942372346.