Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 265, tờ bản đồ số 02, diện tích 123,6m2 tại xóm Tiền Phong, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 733.233.816 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi ba triệu, hai trăm ba mươi ba nghìn, tám trăm mười sáu đồng). Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác theo quy định.

3. Đăng ký đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 15/02/2017.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 22/02/2017.

5. Bán hồ sơ, thu tiền đặt trước: Đến hết ngày 17/02/2017.

6. Tổ chức đấu giá: Ngày 27/02/2017.   

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.