Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá và đầu tư tài chính Landpro thông báo bán đấu giá tài sản ngày 29/8/2018 do Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây

Địa chỉ: Số 6, khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Đơn vị đấu giá: Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Địa chỉ: số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước.

1.1. Tài sản thứ 1 (PLHĐ 14-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 547998, diện tích 81,0 m2 đất ở tại nông thôn, thửa đất số: 1313, tờ bản đồ số: 14, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 06/01/2012, cho ông Nguyễn Bá Tuấn. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 1 tầng, mái tôn, sân phơi... tổng diện tích 150 m2. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho doanh nghiệp tư nhân Thanh Tuấn vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Phương, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.1.1. Giá khởi điểm: 1.274.000.000 đồng

1.1.2. Khoản tiền đặt trước: 130.000.000 đồng

1.1.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.2. Tài sản thứ 2 (PLHĐ 16-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S 169395, diện tích 755 m2đất ở, thửa đất số: 11+12+13+14, tờ bản đồ số: 1, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 06/4/2004, cho ông Nguyễn Bá Tuấn. Tài sản gắn liền với đất: Nhà xưởng, khu trưng bầy sản phẩm, kho nguyên liệu và bảo ôn, kho chứa hàng, sân phơi.... tổng diện tích khoảng 730 m2. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho doanh nghiệp tư nhân Thanh Tuấn vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Đồi 3, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.2.1. Giá khởi điểm: 3.731.000.000 đồng

1.2.2. Khoản tiền đặt trước: 300.000.000 đồng

1.2.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

1.3. Tài sản thứ 3 (PLHĐ 17-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 547999, diện tích 81 m2đất ở tại nông thôn, thửa đất số: 1312, tờ bản đồ số: 14, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 06/01/2012, cho bà Nguyễn Thị Thanh. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 1 tầng khoảng 25,2 m2 và công trình phụ . Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho doanh nghiệp tư nhân Thanh Tuấn vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Phượng xã Đông phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.3.1. Giá khởi điểm: 1.274.000.000 đồng

1.3.2. Khoản tiền đặt trước: 130.000.000 đồng

1.3.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.4. Tài sản thứ 4 (PLHĐ 18-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 436999, diện tích 198 m2đất ở, thửa đất số: 10, tờ bản đồ số: 1, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 05/3/2003, cho ông Nguyễn Bá Tuấn. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 khoảng 60 m2 và công trình phụ . Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho doanh nghiệp tư nhân Thanh Tuấn vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Đồi 3, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.4.1. Giá khởi điểm: 1.092.000.000 đồng

1.4.2. Khoản tiền đặt trước: 100.000.000 đồng

1.4.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.5. Tài sản đấu giá ( PLHĐ 01-3): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 208215, diện tích 210 m2 đất trong đó 180 m2 đất ở và 30 m2 đất trồng cây lâu năm, thửa đất số: 350, tờ bản đồ số: 4, số vào sổ cấp GCN: 00123, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 10/09/2012 cho hộ ông Ngô Tiến Cử. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 3 tầng bê tông cốt thép. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Mỹ Thượng, xã Hữu Văn huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.5.1. Giá khởi điểm: 835.000.000 đồng

1.5.2. Khoản tiền đặt trước: 90.000.000 đồng

1.5.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

1.6. Tài sản đấu giá ( HĐ 96): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BI 465757, có diện tích 1812,7 m2 đất trong đó đất ở 120 m2, đất trồng cây lâu năm 1692,7 m2, thửa đất số 49, tờ bản đồ 100, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 15/3/2011 cho bà Vũ Thị Yến và ông Nguyễn Văn Thuấn. Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Phan Văn Hưng vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.6.1. Giá khởi điểm: 1.800.000.000 đồng

1.6.2. Khoản tiền đặt trước: 180.000.000 đồng

1.6.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

1.7. Tài sản đấu giá ( HĐ 97): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BB 367175, có diện tích 429 m2 đất trong đó đất ở 200 m2, đất trồng cây lâu năm 229 m2, thửa đất số 23, tờ bản đồ 03, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 25/8/2010 cho ông Nguyễn Hữu Toán và bà Nguyễn Thị Nhài. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Đồi 3 xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.7.1. Giá khởi điểm: 900.000.000 đồng

1.7.2. Khoản tiền đặt trước: 90.000.000 đồng

1.7.3. Bước giá: 9.000.000 đồng

1.8. Tài sản đấu giá ( HĐ 98): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: U 295403, có diện tích 427 m2 đất trong đó đất ở 227 m2, đất vườn 200 m2, thửa đất số 91, tờ bản đồ 3, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 11/9/2002 cho hộ bà Trần Thị Liên. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Nguyễn Hữu Toán vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Đồi 3 xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.8.1. Giá khởi điểm: 1.300.000.000 đồng

1.8.2. Khoản tiền đặt trước: 130.000.000 đồng

1.8.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.9. Tài sản đấu giá ( HĐ 99): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BL 467287, diện tích 191 m2 đất ở tại nông thôn, thửa đất số 5, tờ bản đồ 19, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 19/02/2013 cho ông Nguyễn Hữu Toán. Tài sản gắn liền với đất: Đất trống.Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Đồng Khoai, thôn Đồi 3 xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.9.1. Giá khởi điểm: 600.000.000 đồng

1.9.2. Khoản tiền đặt trước: 60.000.000 đồng

1.9.3. Bước giá: 6.000.000 đồng

2. Điều kiện, tiền hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

2.1. Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: (K1-Đ38-Luật đấu giá 2016).

“Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá”. Và những người không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật đấu giá 2016;

2.2. Tiền hồ sơ: miễn phí

2.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro hoặc trụ sở Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây, theo thời gian quy định tại mục 3 thông báo này;

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá: (Các ngày làm viêc trong giờ hành chính)

3.1. Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký, nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 26/8/2018 tại trụ sở Cty hoặc Agribank CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây.

3.2. Tổ chức đi xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem tài sản hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ vào lúc 8h30 từ ngày 15/8/2018 đến ngày 16/8/2018 để đi xem thực tế tài sản;

3.3.Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến cuộc ĐG được tổ chức vào 13h30 ngày 29/8/2018 (Thứ 4) tại hội trường Agribank CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây;

3.4. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín 1 vòng tại hội trường, theo phương thức trả giá tăng lên

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Điện thoại: 0983.272.818.

+ Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây; Điện thoại: 0906.058909, 0982.099.896