Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Cái Bè, Tiền Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá:

a. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tổng diện tích là 89.128,3m2 của Công ty Cổ phần Cát Long Hải tài sản bao gồm trạm kinh doanh xăng dầu, nhà hàng ăn uống, siêu thi tại ấp Hòa Phú, xã Hòa Khánh và ấp Mỹ Hưng xã Thiện Trí huyện Cái Bè, Tiền Giang gồm các thửa đất thông báo đấu giá như sau:

- Thửa số 277, tờ bản đồ số 15, diện tích: 570,90 m2, (theo GCN QSDĐ số T00230, ngày cấp 28/4/2008, do UBND tỉnh Tiền Giang cấp cho Công ty Cổ phần Cát Long Hải, tờ số: HKC4, số thửa 1006, loại đất: SKC).

- Thửa số 228, tờ bản đồ số 15, diện tích 288,00m2 (theo GCN QSDĐ số T00229, ngày cấp 28/4/2008, do UBND tỉnh Tiền Giang cấp cho Công ty Cổ phần Cát Long Hải, tờ số: HKC4, số thửa 1065, loại đất: ONT).

- Thửa số 229, tờ bản đồ số 15, diện tích 1.723,20m2 (theo GCN QSDĐ số T00246, ngày cấp 28/4/2008, do UBND tỉnh Tiền Giang cấp cho Công ty Cổ phần Cát Long Hải, tờ số: HKC4, số thửa 1064, loại đất: SKC).

- Thửa số 230, tờ bản đồ số 15, diện tích 9.611,00m2 (theo GCN QSDĐ số T00228, ngày cấp 28/4/2008, do UBND Tiền Giang cấp cho Công ty Cổ phần Cát Long Hải, tờ số: HKC4, thửa 1116, diện tích: 9.978m2, loại đất: CLN).

- Thửa số 10, tờ bản đồ số 15, diện tích 11.205,30m2.(theo GCN QSDĐ số T00231, ngày cấp 28/4/2008, do UBND tỉnh Tiền Giang cấp cho Công ty Cổ phần Cát Long Hải, tờ số: HKC2, số thửa 1117, diện tích: 11.566,9m2 loại đất: CLN).

Năm (05) thửa đất này tọa lạc tại ấp Hòa Phú, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang.

- Thửa số 344, tờ bản đồ số 14, diện tích 7.705,10m2.(theo GCN QSDĐ số T00232, ngày cấp 28/4/2008, do UBND tỉnh Tiền Giang cấp cho Công ty Cổ phần Cát Long Hải, tờ số: TTC3, số thửa 2735, diện tích: 28.540,6m2 loại đất: CLN).

- Thửa số 345, tờ bản đồ số 14, diện tích 7.095,50m2 (theo GCN QSDĐ số T00232, ngày cấp 28/4/2008, do UBND tỉnh Tiền Giang cấp cho Công ty Cổ phần Cát Long Hải, tờ số: TTC3, số thửa 2735, diện tích: 28.540,6m2, loại đất: CLN)

- Thửa số 346, tờ bản đồ số 18, diện tích 13.435,60m2 (theo GCN QSDĐ số T00232, ngày cấp 28/4/2008, do UBND tỉnh Tiền Giang cấp cho Công ty Cổ phần Cát Long Hải, tờ số: TTC3, số thửa 2735, diện tích: 28.540,6m2 , loại đất: CLN).

- Thửa số 347, tờ bản đồ số 18, diện tích 37.493,70m2 ,(theo GCN QSDĐ số T00233, ngày cấp 28/4/2008, do UBND tỉnh Tiền Giang cấp cho Công ty Cổ phần Cát Long Hải, tờ số: TTC3, số thửa 2736, diện tích: 36.828,8m2, loại đất: CLN)

Bốn (04) thửa đất này tọa lạc tại ấp Mỹ Hưng, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

b.Tài sản trên đất là trạm kinh doanh xăng dầu, nhà hàng ăn uống, siêu thị tại ấp Hòa Phú xã Hòa Khánh và ấp Mỹ Hưng xãThiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang của Công ty cổ phần Cát Long Hải gồm:

- Nhà hàng, diện tích xây dựng: 5873,75m2.

- Nhà bếp, diện tích xây dựng: 819,3m2.

- Khách sạn, diện tích xây dựng: 1288,55m2.

- Nhà nghĩ nhân viên cơ khí, diện tích xây dựng: 1027,69m2.

- Trạm xăng dầu 08 trụ bơm, diện tích xây dựng: 355,06m2.

- Trạm xăng dầu 02 trụ bơm, diện tích xây dựng: 35,19m2.

- Dãy nhà ở nhân viên quản lý, diện tích xây dựng: 209,16m2.

- Dãy nhà ở nhân viên quản (02 dãy), diện tích xây dựng: 458,66m2.

- Căn tin, diện tích xây dựng: 77,42m2.

- Nhà kho sau khách sạn, diện tích xây dựng: 60,6m2.

- Nhà bán hàng + nhà vệ sinh, diện tích xây dựng: 50,05m2.

- Bể chứa xăng dầu, diện tích xây dựng: 100,1m2.

- Kho sau khu A, diện tích xây dựng: 12,6m2.

- Nhà chứa máy phát điện) diện tích xây dựng: 28,44m2.

- 02 bồn chứa xăng dầu dung tích 5.000 lít.

- 01 bồn chứa xăng dầu dung tích 3.000 lít.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Ngày 30, 31 tháng 8 năm 2018 trong giờ hành chính tại các thửa đất tọa lạc tại ấp Hòa Phú xã Hòa Khánh và ấp Mỹ Hưng xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang của Công ty cổ phần Cát Long Hải. Khi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Từ ngày Trung tâm ra thông báo và niêm yết tài sản cho đến 16 giờ 00 ngày 04 tháng 9 năm 2018.

- Địa điểm bán hồ sơ: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

4. Giá khởi điểm của tài sản: 63.817.600.000 đồng (sáu mươi ba tỷ, tám trăm mười bảy triệu, sáu trăm ngàn đồng ).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước được quy định như sau:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000đồng (năm trăm ngàn đồng).

- Tiền đặt trước: 6.382.000.000 đồng (sáu tỷ, ba trăm tám mươi hai triệu đồng).

Trung tâm thu tiền đặt trước của khách hàng trong thời hạn là 03 ngày làm việc, kể từ ngày 30/8/2018 cho đến 16 giờ 00 ngày 04/9/2018.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm: được quy định như tại mục 3.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá :

Đối với cá nhân: chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác;(bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu);

Đối với tổ chức: chứng minh nhân dân của người đại diện hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm theo ngành nghề kinh doanh phù hợp với tài sản đấu giá (bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu, giấy nộp thuế 6 tháng gần nhất, bản chính để đối chiếu);

Đối với một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (2) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 ngày 07 tháng 9 năm 2018.

- Địa điểm: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (số 17, Hùng Vương, phường 7, TP Mỹ Tho).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói không hạn chế số vòng trả.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Tiền Giang, số 17, Hùng Vương, Phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang hoặc điện thoại 0273 3878 775 để biết thêm chi tiết.