Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 49, tờ bản đồ số 04 có địa chỉ tại xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 1.472.078.320 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm bảy mươi hai triệu, không trăm bảy mươi tám nghìn, ba trăm hai mươi đồng).

Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 20/01/2017.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 03/02/2017.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 25/01/2017.

6. Tổ chức bán đấu giá: Ngày 08/02/2017.

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia. Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải Lakeview – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.