Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 241m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 504, tờ bản đồ số 01, địa chỉ thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 420.121.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi triệu, một trăm hai mươi mốt nghìn đồng).

Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 20/01/2017.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 07/02/2017.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 25/01/2017.

6. Tổ chức bán đấu giá: Ngày 10/02/2017.

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia. Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải Lakeview – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.