Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 32, tờ bản đồ số 20 tại thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 1.595.097.151 đồng (Một tỷ, năm trăm chín mươi lăm triệu, không trăm chín mươi bảy nghìn, một trăm năm mươi mốt đồng). Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác theo quy định.

3. Đăng ký đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 06/02/2017.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 13/02/2017.

5. Bán hồ sơ và nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 08/02/2017.

6. Tổ chức đấu giá: Ngày 16/02/2017.   

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.