Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại TP.Lào Cai, Lào Cai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Tổ 5 phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên địa chỉ của tổ chức có tài sản đấu giá:

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai. Địa chỉ: Phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian: Hồi 08 giờ 00 phút ngày 10/8/2018

- Địa điểm: Phòng đấu giá tầng 2 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Tổ 5 phường Nam Cường, TP Lào Cai. ( Sau trụ sở khối 6).

4. Tên tài sản, giá khởi diểm, nơi có tài sản đấu giá.

a) Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất:

- Quyền sử dụng đất: QSD đất có diện tích đất là 100,5 m2 , thửa đất số 15 tờ bản đồ số P3-8 cấp ngày 01/12/2011. Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

Địa chỉ: số 115 phố Duyên Hà, tổ 10, phường Duyên Hải, TP Lào Cai.

- Tài sản gắn liền với đất:

01 ngôi nhà xây 05 tầng; Diện tích xây dựng 96,3 m2. Diện tích sàn: 503,1 m2. Kết cấu khung bê tông cốt thép. Năm đưa vào sử dụng 2003.

(Chi tiết tại biên bản kê bên, xử lý tài sản ngày 29/05/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự TP Lào Cai)

- Giá khởi điểm: 4.571.700.000 đồng. Bằng chữ: (Bốn tỷ, năm trăm bảy mươi mốt triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn).

(Giá khởi điểm trên Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 6253/CT-VVFC/BAN1 ngày 25/6/2018 của Công ty CP định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam và chưa bao gồm thuế, các loại phí, lệ phí phải nộp theo quy định của pháp luật).

b) Tài sản thứ hai: Giá trị sử dụng cơ sở hạ tầng và tài sản được xây dựng trên diện tích đất 6.585,0 m2.

- Giá trị sử dụng cơ sở hạ tầng và tài sản được xây dựng trên diện tích đất 6.585,0 m2 của Công ty TNHH xấy dựng và khai thác khoáng sản Lào Cai tại địa chỉ lô 23, đường Thủ Dầu 1, khu công nghiệp bắc Duyên Hải, phường Duyên hải, TP Lào Cai. Xưởng lắp ráp cơ khí và sửa chữa thiết bị máy nông, lâm nghiệp theo dự án được duyệt gồm: Nhà điều hành, nhà xưởng, nhà ăn ca và các hạng mục phụ trợ khác.

(Chi tiết tại biên bản kê bên, xử lý tài sản ngày 29/05/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự TP Lào Cai)

- Giá khởi điểm: 9.509.000.000 đồng. Bằng chữ: (Chín tỷ, năm trăm linh chín triệu đồng chẵn).

(Giá khởi điểm trên Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 6253/CT-VVFC/BAN1 ngày 25/6/2018 của Công ty CP định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam và chưa bao gồm thuế, các loại phí, lệ phí phải nộp theo quy định của pháp luật).

( Giá trị quyền thuê đất tiếp theo sẽ được tính cho người trúng đấu giá kể từ ngày người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán với bên có tài sản, tiền thuê đất hàng năm mà người trúng đấu giá phải nộp sẽ được áp theo khung giá của UBND tỉnh Lào Cai ban hành)

Sau khi đấu giá thành người trúng đấu giá làm các thủ tục xin đầu tư và tiếp tục thực hiện dự án và đóng các loại thuế, phí phải nộp theo quy định pháp luật hiện hành.

5. Tiền đặt trước, thời gian nộp, địa điểm nộp: Tiền đặt trước bằng 15% trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

- Thời gian nộp: ngày 07; ngày 08 và ngày 09 tháng 8 năm 2018.

- Địa điểm: Nộp vào tài khoản của trung tâm tại ngân hàng CPTM.

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo điểm c khoản 1 điều 40 và điều 43 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

7. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Cách thức đăng ký, nhận hồ sơ đấu giá qua đường bưu điện: Đăng ký mua hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm.

Nơi nhận hồ sơ đấu giá qua đường bưu điện đến địa chỉ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai, tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai.

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đã mua hố sơ và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của luật đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật khác có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

10. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

11. Thời gian địa điểm tham khảo, mua hồ sơ, xem tài sản, nhận hồ sơ:

Thời gian: Từ ngày 18/7/2018 đến hết ngày 07/8/2018

- Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ, nhận hồ sơ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai, tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Địa điểm xem tài sản: Tại thực địa thửa đất.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại: 0214.3.824.914