Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thành phố Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ số 6B phố Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 6.821.550.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, tám trăm hai mươi mốt triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng.). Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 06/02/2017.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 28/02/2017.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 15/02/2017.

6. Tổ chức phiên đấu giá: Ngày 02/03/2017.

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.