Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Á tổ chức bán đấu giá 02 tài sản đảm bảo thi hành án,cụ thể như sau:

1. Tài sản 1: Quyền sử dụng đất 707,7 m2 và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 126, tờ bản đồ số 22, tại địa chỉ: Xóm Bắc Hiên, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ” số AC 646179, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H00093 do UBND huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội cấp ngày 28/10/2005.

Giá khởi điểm: 751.206.075 .

(Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi mốt triệu, hai trăm linh sáu nghìn, không trăm bảy lăm đồng).

2. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất 1.657 m2 và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 53, tờ bản đồ số 26, tại địa chỉ: Xóm Phú Điền, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số AC 631753, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H00323 do UBND huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội cấp ngày 20/12/2005.

Giá khởi điểm: 841.329.743 đồng.

(Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi mốt triệu, ba trăm hai mươi chín nghìn, bảy trăm bốn mươi ba đồng).

Mọi chi phí liên quan đến thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại thuế, lệ phí khác do khách hàng trúng đấu giá chịu.

3. Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 20/01/2017 đến ngày 11/02/2017.

4. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 09/02/2017 đến ngày 14/02/2017.

5. Thời gian nhận hồ sơ và thu tiền đặt trước: Đến 16 giờ 00, ngày 17/02/2017.

6. Phiên đấu giá được tổ chức: Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 24/02/2017.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty CP Đấu giá Việt Á

Địa chỉ: P304, số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự,

quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Điện thoại: 04.37965198/ Fax: 04.37965199.