Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Á tổ chức bán đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án như sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất 375 m2 và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 225, tờ bản đồ số 06, tại địa chỉ: Thôn Đoài, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số AD 339082, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: AC 00585 do UBND huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội cấp ngày 12/02/2009.

2. Giá khởi điểm: 351.914.804 đồng.

(Bằng chữ: Ba trăm năm mươi mốt triệu, chín trăm mười bốn nghìn, tám trăm linh tư đồng).

3. Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 20/01/2017 đến ngày 11/02/2017.

4. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 09/02/2017 đến  ngày 14/02/2017.

5. Thời gian nhận hồ sơ và thu tiền đặt trước: Đến 16 giờ 00, ngày 17/02/2017.

6. Phiên đấu giá được tổ chức: Vào hồi 15 giờ 00 phút, ngày 24/02/2017.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty CP Đấu giá Việt Á

Địa chỉ: P304, số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Điện thoại: 04.37965198/ Fax: 04.37965199.