Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 120m2 đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa đất số 86, tờ bản đồ số 02 có địa chỉ tại thôn Văn Minh, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 256.575.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 06/02/2017.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 27/02/2017.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 16/02/2017.

6. Tổ chức bán đấu giá: Ngày 02/03/2017.

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.