Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 327m2 đất  và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa đất số 481, tờ bản đồ số 01 có địa chỉ tại thôn Nhật Tiến, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 1.089.126.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm tám mươi chín triệu, một trăm hai mươi sáu nghìn đồng).

Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác.

3. Đăng ký đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 06/02/2017.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 28/02/2017.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 15/02/2017.

6. Tổ chức phiên đấu giá: Ngày 02/03/2017.

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.