Đấu giá quyền sử dụng đất và CTXD tại TX.Long Khánh, Đồng Nai

(BĐT) - Công ty CP tư vấn dịch vụ tài sản và đấu giá Đồng Tâm thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai ủy quyền như sau: