Đấu giá quyền sử dụng đất và CTXD tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai

(BĐT) - Công ty CP tư vấn dịch vụ tài sản và đấu giá Đồng Tâm thông báo bán đấu giá tài sản do Cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa ủy quyền như sau: