Đấu giá quyền sử dụng đất và CTXD tại huyện Thạch Thất, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá và Đầu tư DHL thông báo đấu giá tài sản theo đề nghị của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh huyện Lương Sơn, Hòa Bình, cụ thể như sau:

Tài sản đấu giá: Giá trị lợi thế gắn với quyền thuê đất và các công trình xây dựng trên đất của Công ty TNHH Phú Đạt Hòa Bình, địa chỉ: Xóm Chùa, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Giá khởi điểm: 95.044.008.384 đồng; tiền đặt trước: 10.000.000.000 đồng; thời hạn đăng ký đến hết ngày 05/02/2018.

Tổ chức đấu giá: Ngày 07/02/2018 tại Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, địa chỉ: Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Chi tiết tại hồ sơ đấu giá. Liên hệ Công ty Cổ phần Đấu giá và Đầu tư DHL, số 34, Ngõ 46 Đường Trần Nguyên Hãn, P. Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang. Điện thoại: 0204.3.525.676.