Đấu giá quyền sử dụng đất và CTXD tại huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam (gọi tắt là Công ty) thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản đã kê biên tọa lạc tại ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Võ Văn Ngoan và bà Nguyễn Thị Thắm), cụ thể như sau:

- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất có diện tích 2.762,3 m2, loại đất LUC, thuộc thửa số 924, tờ bản đồ số 01.

- Tài sản 2: Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 968,4 m2, loại đất ONT, CLN, bao gồm công trình xây dựng và cây trồng, thuộc thửa số 527, 569, tờ bản đồ số 01.

* Lưu ý: Bán theo hình thức riêng lẻ từng tài sản.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, trong giờ hành chính (Từ ngày 28/02 đến 16h00 ngày 01/3/2018) Tại nơi tài sản tọa lạc.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/02/2018 đến 16h00 ngày 02/3/2018 tại Văn phòng Công ty.

4. Giá khởi điểm, tiền hồ sơ, tiền đặt trước:

Stt

Tên Tài sản

Loại đất

Diện tích

Giá khởi điểm

Tiền hồ sơ

Tiền đặt trước

01

Tài sản 1

LUC

2.762,3m2

124.303.500

200.000đ

18.000.000đ

02

Tài sản 2

ONT, CLN

968,4m2

582.193.978đ

500.000đ

87.000.000đ

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 02/03/2018 tại Văn phòng Công ty.

- Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh tế, có năng lực hành vi dân sự.

- Cách thức đăng ký: Nộp hồ sơ và tiền đặt trước trực tiếp tại Văn phòng Công ty trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến tổ chức vào lúc 09h00 ngày 14/3/2018 tại Hội trường Công ty.

7. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá tối thiểu do đấu giá viên công bố (Nhưng không vượt quá 10% so với giá khởi điểm), không quy định mức tối đa.

8. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam

Số 35 Đường Trần Thủ Độ, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3. 58.39.39 – 0939 00 77 88

Website: www.daugiaphuongnam.com