Đấu giá quyền sử dụng đất và CTXD tại huyện Châu Thành, An Giang

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Đấu giá Dũng Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Đấu giá Dũng Trung Nam.

2. Tài sản đấu giá: Tại TT. An Châu, H. Châu Thành, gồm: DT 60,2 m2 đất T và CTXD trên đất; GKĐ 71.405.000 đ; DT 2.827 m2 đất CLN; GKĐ 392.953.000 đ; Tổng GKĐ 464.358.000 đồng.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 11/12/2017 tại Công ty TNHH MTV Đấu giá Dũng Trung Nam.

4. Thời gian xem tài sản: Ngày 06/12/2017 và 07/12/2017 (giờ hành chính).

5. Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 01/12/2017 đến 10 giờ 00, ngày 08/12/2017 tại Công ty TNHH MTV Đấu giá Dũng Trung Nam.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký: Xin liên hệ Công ty TNHH MTV Đấu giá Dũng Trung Nam, tại số 554 Trần Nguyên Đán, P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang. ĐT 02963.953061 – 0918.584898 để biết thêm chi tiết.