Đấu giá quyền sử dụng đất và CTXD tại huyện Cần Đước, Long An

(BĐT) - Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá và Tư vấn Miền Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Cần Đước ủy quyền như sau: