Đấu giá quyền sử dụng đất TP Bạc Liêu, Bạc Liêu

(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Minh Pháp thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển Quỹ Nhà và Đất tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau: