Đấu giá quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Ninh ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Ninh; số 217 Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Tên tài sản, địa điểm để tài sản đấu giá:

* Tên tài sản: Quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nuôi trồng, thu hái chế biến dược liệu sạch phục vụ nghiên cứu thực nghiệm, sản xuất kinh doanh tại phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh.

Tổng diện tích khu đất đấu giá là 7.944,0m2 đã được UBND tỉnh Bắc Ninh thu hồi và giao đất cho UBND thành phố Bắc Ninh để đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 08/8/2017. trong đó:

Tài sản, vật kiến trúc gắn liền với đất theo Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

* Địa điểm để tài sản đấu giá: Tại khu đất đấu giá trường Tiểu học Vân Dương, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

4. Giá khởi điểm: Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm và tài sản gắn liền với đất của khu đất trường Tiểu học Vân Dương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nuôi trồng, thu hái chế biến dược liệu sạch phục vụ nghiên cứu thực nghiệm, sản xuất kinh doanh tại phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh là: 844.551.000 đồng. (Bằng chữ: Tám trăm bốn bốn triệu năm trăm năm mươi mốt nghìn đồng chẵn). Trong đó gồm:

+ Tiền thuê đất: 63.291.000 đồng/năm;

+ Giá trị tài sản gắn liền với đất: 781.260.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Từ ngày 27/6/2018 đến hết ngày 16/7/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại khu đất đấu giá trường Tiểu học Vân Dương, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 27/6/2018 đến hết ngày 16/7/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại tầng 3, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

7. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền bán hồ sơ: 3.000.000đ/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 84.455.000đ/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 16/7/2018 đến hết ngày 18/7/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm, phương thức nộp: Nhà đầu tư tham gia đấu giá nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh, cụ thể như sau:

+ Số tài khoản: 25610003679999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Kinh Bắc; địa chỉ: tầng 1 Tòa nhà Cát Tường New - Lô CC03 đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

+ Nội dung nộp: Tiền đặt trước tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất thuê và tài sản trên đất (Tiền đặt trước không phát sinh lãi. Phí kiểm đếm và phí chuyển tiền do nhà đầu tư tự chi trả nếu có).

9. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá:

- Thời gian: Từ ngày 27/6/2018 đến hết ngày 16/7/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại tầng 3, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Thời gian: 8h00 ngày 19/7/2018.

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

11. Đối tượng tham gia đấu giá, điều kiện tham gia đấu giá:

Các tổ chức kinh tế (Nhà đầu tư) có đủ tư cách pháp nhân thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 8 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh và các điều kiện sau đây:

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất. Đã sản xuất chế biến các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

- Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tính đến năm trước liền kề thực hiện dự án thể hiện trong báo cáo tài chính của chủ đầu tư được kiểm toán độc lập hoặc cơ quan thuế xác nhận từ 2.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm triệu đồng) trở lên.

- Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức cá nhân khác.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất, nhà đầu tư có trách nhiệm lập dự án đầu tư để thực hiện dự án theo mục đích, hình thức sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Nộp tiền đặt trước theo Thông báo của Trung tâm.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Tổ chức đấu giá toàn bộ khu đất và tài sản trên đất theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

(Chi tiết tham khảo tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, hoặc liên hệ theo số ĐT: 0222 3700 525)./.