Đấu giá quyền sử dụng đất tại TX.Phú Thọ, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản do BXL đấu giá QSD đất TX Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tài sản bán đấu giá:

Vị trí 1: Khu 3, phường Trường Thịnh, TX Phú Thọ (07 ô tổng diện tích 689m2: gồm ô số 5,6,8,9,10,64,67): Giá khởi điểm: Từ 1.400.000đ đến 1.600.000đồng/m2, Tiền đặt trước: 15.000.000đồng, Hồ sơ: 200.000đồng/ô.

Vị trí 2. Khu Nam Sân Bay, xã Thanh Minh, TX Phú Thọ (11 ô tổng diện tích 1.100m2: gồm ô số 16 đến ô 24, ô số 46,47), Giá khởi điểm: Từ 2.300.000đ đến 2.500.000đồng/m2, Tiền đặt trước: 30.000.000đồng, Hồ sơ: 200.000đồng/ô.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 19,20/04/2018 (Giờ hành chính), tại thực địa khu đất đấu giá.

3. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/04/2018 cho đến hết 16h00’ ngày 23/04/2018 tại Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Phú Thọ.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 23/04/2018, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Phú Thọ hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

- Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Dự kiến 8h00’ ngày 26/04/2018 tại Hội trường UBND thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng cho ô đất theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ (Trong giờ hành chính):

- Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh – Đ/c: Số 2412, Đ Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ - ĐT: 02103 898 179 – 0985361047.

- Phòng Tài chính Kế hoạch tỉnh Phú Thọ - Đ/c: Số 64, Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.