Đấu giá quyền sử dụng đất tại TX.Ngã bảy, Hậu Giang

(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Phương Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Ngã Bảy ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền thuê đất diện tích 38.457,2m2, loại đất SKC thuộc thửa số 66, 67 và 315, tờ bản đồ số 56 và 65. Phần đất tọa lạc tại khu vực V, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

- Bán đấu giá theo phương thức cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất; Thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

- Mục đích sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Thời hạn sử dụng 50 năm (Theo quy định tại khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, trong giờ hành chính (Từ ngày 26/4 đến 16h00 ngày 27/4/2018) Tại nơi tài sản tọa lạc.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/4/2018 đến 16h00 ngày 02/5/2018 tại Văn phòng Công ty.

4. Giá khởi điểm: 12.650.775.500 đồng.

5. Tiền hồ sơ: 4.000.000 đồng/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước: 1.265.000.000 đồng.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 02/5/2018 tại Văn phòng Công ty.

- Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính và không vi phạm pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự.

- Cách thức đăng ký: Nộp tiền đặt trước (Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản), hồ sơ đấu giá trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến tổ chức vào lúc 14h00 ngày 04/5/2018 tại Hội trường Ủy ban nhân thị xã Ngã Bảy.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá tương đương 10% giá khởi điểm (Có làm tròn số).

10. Mọi chi tiết xin liên hệ:

* Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam.

Số 35, Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3. 58.39.39 - 0939 00 77 88 (Mr Hiếu).

* Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Ngã Bảy.

Đường Hùng Vương, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3. 868.808.