Đấu giá quyền sử dụng đất tại TX.Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư đường Quang Trung (Phù Nam - Thủy Châu), phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 26 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư đường Quang Trung (Phù Nam - Thủy Châu), phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Diện tích quỹ đất: 4.496,9 m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

-  Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định. 

TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Khu vực/ vị trí

Đơn giá khởiđiểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (Đồng)

Bước giá (cho từng vòng đấu: đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

I

Khu B (20 lô)

1

ODT392

152,00

Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12 m

2.000.000

304.000.000

16.000.000

45.000.000

2

ODT393

152,00

2.000.000

304.000.000

16.000.000

45.000.000

3

ODT394

152,00

2.000.000

304.000.000

16.000.000

45.000.000

4

ODT395

152,00

2.000.000

304.000.000

16.000.000

45.000.000

5

ODT396

152,00

Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12 m

2.000.000

304.000.000

16.000.000

45.000.000

6

ODT397

152,00

2.000.000

304.000.000

16.000.000

45.000.000

7

ODT398

152,00

2.000.000

304.000.000

16.000.000

45.000.000

8

ODT399

152,00

2.000.000

304.000.000

16.000.000

45.000.000

9

ODT403

152,00

2.000.000

304.000.000

16.000.000

45.000.000

10

ODT404

152,00

2.000.000

304.000.000

16.000.000

45.000.000

11

ODT405

152,00

2.000.000

304.000.000

16.000.000

45.000.000

12

ODT406

152,00

2.000.000

304.000.000

16.000.000

45.000.000

13

ODT407

152,00

2.000.000

304.000.000

16.000.000

45.000.000

14

ODT408

152,00

2.000.000

304.000.000

16.000.000

45.000.000

15

ODT409

152,00

2.000.000

304.000.000

16.000.000

45.000.000

16

ODT410

152,00

2.000.000

304.000.000

16.000.000

45.000.000

17

ODT353

370,20

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH rộng 13,5m và đường QH rộng 12 m

2.500.000

925.500.000

47.000.000

135.000.000

18

ODT354

222,70

Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 13,5 m

2.000.000

445.400.000

23.000.000

65.000.000

19

ODT355

192,20

Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 13,5 m

2.000.000

384.400.000

20.000.000

55.000.000

20

ODT356

219,00

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH rộng 13,5m và đường QH rộng 12 m

2.400.000

525.600.000

27.000.000

75.000.000

II

Khu C (6 lô)

21

ODT339

300,80

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH rộng 13,5m và đường Hoàng Hữu Thường

3.000.000

902.400.000

46.000.000

135.000.000

22

ODT340

152,00

Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 13,5 m

2.200.000

334.400.000

17.000.000

45.000.000

23

ODT341

152,00

2.200.000

334.400.000

17.000.000

45.000.000

24

ODT342

152,00

2.200.000

334.400.000

17.000.000

45.000.000

25

ODT343

152,00

2.200.000

334.400.000

17.000.000

45.000.000

26

ODT344

152,00

2.200.000

334.400.000

17.000.000

45.000.000

TỔNG CỘNG

9.719.300.000

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu (đồng/lô)

1

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

2

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 06/03/2018 tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư đường Quang Trung (Phù Nam - Thủy Châu), phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, muanộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 06/03/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

-  Từ 08h00 ngày 05/03/2018 cho đến 17h00 ngày 06/03/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 06/03/2018 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 08/03/2018.

Địa điểm tổ chức đấu giá:tại Hội trường UBND phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giátheo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy - Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

-Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

Công ty cổ phần đấu giá Phương Nam bán đấu giá quyền sử dụng đất THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản Thi hành án

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 05/HĐ-ĐGPN ngày 01/02/2018 giữa Chi cục thi hành án Dân sự huyện Phụng Hiệp và Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam.