Đấu giá quyền sử dụng đất tại TX.Chí Linh, Hải Dương

(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê thông báo bán đấu giá tài sản do Vietinbank – Chi nhánh Nhị Chiểu ủy quyền như sau:

1- Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nhị Chiểu (Sau đây gọi là Vietinbank – Chi nhánh Nhị Chiểu)

Địa chỉ trụ sở: Khu 2, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3751.789 / 0989.680.136

2- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê

- Địa chỉ trụ sở: Số 451 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 02203.894.800 / 0913.084.078;

E-mail: daugiasaokhue@gmail.com, website: www.daugiasaokhue.com.

3- Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền bán hồ sơ, tiền đặt trước.

3.1- Tài sản đấu giá: Là tài sản bảo đảm của Vietinbank – Chi nhánh Nhị Chiểu được xử lý để thu hồi nợ gồm: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 62, tờ bản đồ số 09, thuộc phường Chí Minh, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành BV 213125, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 05582, do UBND thị xã Chí Linh cấp ngày 24/10/2014;

+ Chủ sử dụng đất là ông Trần Văn Tín và bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc;

+ Diện tích: 1.270,0 m2 đất;

+ Hình thức sử dụng: Riêng: 1.270,0 m2; chung 0 m2;

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị: 1.000,0 m2. Đất LNK: 270,0 m2;

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Nhận chuyển quyền sử dụng đất của ông Vũ Đình Quế.

3.2- Giá khởi điểm: 1.755.000.000 đồng. Mức giá trên là giá tối thiểu, chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản (do người mua được tài sản chịu).

3.3- Bước giá theo giá khởi điểm: 10.000.000 đồng/bước.

3.4- Tiền bán hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (không hoàn lại).

3.5- Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng. Hình thức nộp: Chuyển hoặc nộp vào tài khoản số 2300201011920, mở tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Hải Dương. Đơn vị hưởng là Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê (phí chuyển hoặc nộp tiền vào tài khoản do người tham gia đấu giá chịu). Không tính lãi khoản tiền đặt trước.

4- Điều kiện, cách thức đăng ký, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

4.1- Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: Những người thuộc trường hợp được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; và những người không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

4.2- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Vietinbank – Chi nhánh Nhị Chiểu hoặc trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê theo thời gian quy định tại mục 5 của thông báo này.

4.3- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp không hạn chế số vòng tại cuộc đấu giá.

4.4- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

5- Kế hoạch tổ chức đấu giá: Trong giờ hành chính các ngày làm việc:

5.1- Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 16/01/2018 đến 11 giờ ngày 02/02/2018tại trụ sở Vietinbank – Chi nhánh Nhị Chiểu hoặc trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê.

5.2- Tổ chức xem tài sản: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá bắt buộc phải xem tài sản; đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê vào lúc 09 giờ các ngày 31/01 và 01/02/2018 để đi xem tài sản.

5.3- Nộp tiền đặt trước: Các ngày 01 và 02/02/2018. Hình thức nộp như quy định tại mục 3.5 của thông báo này.

5.4- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 05/02/2018 tại trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê.

Kính mời khách hàng đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với Vietinbank – Chi nhánh Nhị Chiểu hoặc Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê theo địa chỉ trên.